crossa

Accessory
Etimologia: probablement del germ. *krŭkkjō, íd. 1a font: s. XII
Body
 1. femení
  1. Bastó corbat al capdamunt.
  2. especialment litúrgia Bàcul.
 2. femení medicina
  1. Bastó amb un travesser al capdamunt sobre el qual hom es recolza posant-lo sota l’aixella.
  2. impròpiament Bastó anglès.
 3. femení Bastó acabat en una forqueta damunt la qual hom fa descansar una de les barres horitzontals que serveixen per a portar un tabernacle, un baiard, unes andes, etc., per tal que els portadors puguin reposar.
 4. femení Peça inferior i més gruixuda d’una canya de pescar, on va endollat el cimerol.
 5. folklore
  1. femení En un castell, conjunt de castellers que reforcen els baixos.
  2. masculí Cadascun dels castellers que formen la crossa.
 6. femení indústria tèxtil Peça de la selfactina que va articulada a la barra del plegador i que actua sobre seu per tal de donar forma a la fusada.
 7. crossa de l’aorta anatomia Part corba de l’aorta entre les porcions ascendent i descendent.