cuixa

Accessory
Partició sil·làbica: cui_xa
Etimologia: del ll. cŏxa ‘cuixa; maluc’ 1a font: 1130
Body
  femení
 1. anatomia animal
  1. Part del membre inferior entre l’anca i el genoll.
  2. per analogia Part superior de la pota dels vertebrats.
  3. os de la cuixa Fèmur.
  4. tocar cuixa col·loquialment Fotre mà a una dona.
 2. per analogia oficis manuals Cadascun dels dos muntants d’alguns aparells, com l’argue de treure embarcacions, la premsa de lliura, etc.
 3. dret de cuixa història del dret Designació popular moderna del suposat dret que hom digué que s’arrogaven alguns senyors territorials sobre la virginitat de la filla d’un remença el dia del seu casament.