cúria

Accessory
Partició sil·làbica: cú_ri_a
Etimologia: del ll. cūrĭa ‘local del senat i altres assemblees romanes’ 1a font: 1650
Body
  femení
 1. història
  1. Divisió de la primitiva ciutat de Roma.
  2. Al Baix Imperi, senat de cadascuna de les ciutats romanes.
 2. A l’antiga Roma, edifici del fòrum on tenien lloc les assemblees civils, especialment les del senat, o religioses.
 3. catolicisme
  1. Conjunt dels organismes administratius, judicials i de govern per als afers eclesiàstics.
  2. cúria diocesana Organisme al servei del bisbe compost de diferents membres administratius i judicials.
  3. cúria romana Organisme al servei del papa per a regir l’Església Catòlica.
  1. Conjunt d’advocats, d’escrivans, de procuradors, etc., en l’administració de justícia.
  2. cúria règia història Conjunt d’alts funcionaris palatins i òrgan central restringit del govern dels Capets.
 4. cúria de mar història Consolat de mar.