curtcircuit

Accessory
Partició sil·làbica: curt_cir_cuit
Etimologia: de curt i circuit
Body
masculí electricitat Fenomen provocat per la connexió voluntària o accidental de dos punts d’un circuit entre els quals hi ha una diferència de potencial mitjançant un conductor d’una impedància molt petita.