cutícula

Accessory
Etimologia: del ll. cutīcŭla, dimin. de cutis ‘pell’
Body
    femení histologia
  1. Capa complexa, impermeable i resistent, que es diposita sobre la superfície externa de les cèl·lules epidèrmiques de les plantes, n’aïlla l’interior i evita la pèrdua d’aigua i en bona part també la de gasos.
  2. zoologia Capa protectora quitinosa, que revesteix el cos dels animals inferiors (anèl·lids, artròpodes).