data

Accessory
Compareu: dada
Etimologia: del b. ll. data, participi fem. de dare ‘donar’, d’expressions com epistula o charta data die... ‘epístola o carta donada el dia...’, posades al final d’un escrit 1a font: s. XIV
Body
    femení
  1. Indicació del temps en què un fet s’ha realitzat o ha de realitzar-se. Una carta sense data. Una carta amb data divuit d’agost. Ja heu fixat la data del casament?
  2. dret En un escrit, moneda, etc., inscripció del temps (i sovint del lloc) en què ha estat fet o executat.