daurar

Accessory
Partició sil·làbica: dau_rar
Etimologia: del ll. deaurare ‘cobrir d’or’ 1a font: 1296
Body
    verb transitiu
    1. Cobrir amb una làmina d’or més o menys prima. Daurar un canelobre. Daurar una píndola.
    2. figuradament Dissimular quelcom de desagradable sota una aparença agradable. Daurar les cadenes d’algú.
    3. daurar la píndola figuradament Fer acceptar una cosa desagradable mitjançant belles paraules, una compensació, etc.
  1. Comunicar un color semblant al de l’or. El sol daura els merlets del castell.