daurat2
| | daurada

Accessory
Partició sil·làbica: dau_rat
Etimologia: de daurar 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu De color d’or.
  2. masculí Dauradura.  3. Vegeu també:
    daurat1