de-

Body
Prefix, del llatí de-, que significa ‘separar de’. Ex.: depilar, decapitar, deformar.