delta

Accessory
Etimologia: del gr. delta, íd.; el sentit de ‘certa desembocadura fluvial’ prové de la forma triangular d’aquest accident geogràfic, semblant a la forma majúscula d’aquella lletra grega 1a font: 1888, DLab.
Body
  1. femení
    1. Nom de la quarta lletra de l’alfabet grec [δ Δ].
    2. heràldica Moble que representa aquesta lletra (en forma de triangle equilàter buit).
  2. masculí geomorfologia Espai de terra, generalment de forma triangular, que els al·luvions d’un riu formen a la desembocadura.
  3. en delta electrotècnia En triangle.
  4. metall delta metal·lúrgia Varietat de llautó compost de coure, de zinc i de ferro.