desarrambar

Accessory
Partició sil·làbica: des_ar_ram_bar
Etimologia: de arrambar
Body
    verb
  1. transitiu Separar (una cosa o una persona) d’allò a què és arrambada.
  2. pronominal Desarrambar-se de la paret.