descriure

Accessory
Partició sil·làbica: des_criu_re
Etimologia: del ll. describĕre, íd. 1a font: 1460, Roig
Body
    verb transitiu
  1. Representar (alguna cosa) amb paraules escrites o dites. Descriure una contrada. Descriure un animal, una planta. Descriure els costums d’un poble.
  2. Traçar una línia, seguir una línia. Descriure un arc de circumferència que passi per tres punts donats.