desedificar

Accessory
Partició sil·làbica: des_e_di_fi_car
Etimologia: de edificar
Body
verb transitiu Exercir una influència nociva en els sentiments de pietat, de virtut, etc., d’algú.