desencoratjar

Accessory
Partició sil·làbica: des_en_co_rat_jar
Etimologia: de encoratjar
Body
verb transitiu i pronominal Descoratjar.