desenvolupament

Accessory
Partició sil·làbica: des_en_vo_lu_pa_ment
Etimologia: de desenvolupar
Body
    masculí
    1. Acció de desenvolupar o de desenvolupar-se;
    2. l’efecte.
  1. economia Procés mitjançant el qual hom varia les condicions naturals del creixement econòmic d’una àrea determinada i provoca un augment considerable de la renda total i una distribució millor d’aquesta renda.
  2. embriologia Conjunt de processos que condueixen a la formació d’un individu complet a partir de l’ou fecundat. Desenvolupament embrionari.
  3. microbiologia Mena de desenvolupament de certs bacteris que sintetitzen defectuosament una paret cel·lular.
  4. matemàtiques Operació consistent a desplegar sobre un mateix pla els elements successius d’una superfície desenvolupada.