desenvolupar

Accessory
Partició sil·làbica: des_en_vo_lu_par
Etimologia: de envolupar 1a font: s. XV, Curial
Body
  verb
  1. transitiu Fer cessar d’estar envolupat.
  2. pronominal Cessar d’estar envolupat.
  3. transitiu matemàtiques Fer un desenvolupament.
  1. transitiu Fer activa alguna cosa latent, promoure la naixença o la creixença d’alguna cosa. Aquest motor desenvolupa una potència de deu cavalls.
  2. pronominal Desenvolupar-se una planta.
  1. transitiu Fer passar (alguna cosa) per una sèrie d’estats successius cadascun dels quals és preparatori de l’immediat següent, fer-la canviar gradualment d’un estat a un altre de més perfecte, de més complex. L’estudi desenvolupa l’enteniment. Desenvolupar la indústria.
  2. pronominal La Xina es desenvolupa molt ràpidament.
 1. transitiu Realitzar, dur a terme (un pla, un programa, un projecte). Les ONG desenvolupen tasques assistencials i humanitàries.