desintoxicar

Accessory
Partició sil·làbica: des_in_to_xi_car
Etimologia: de intoxicar
Body
    verb
  1. transitiu Combatre la intoxicació o els seus efectes.
  2. transitiu Deshabituar (una persona alcohòlica o drogoaddicta) del consum d’alcohol o d’estupefaents.
  3. pronominal Cessar d’estar intoxicat.