desocupat
| | desocupada

Accessory
Partició sil·làbica: des_o_cu_pat
Etimologia: de desocupar 1a font: 1653, DTo.
Body
  1. adjectiu No ocupat.
  2. adjectiu i masculí i femení Mancat d’ocupació, de feina.