desornar

Accessory
Partició sil·làbica: des_or_nar
Etimologia: de ornar
Body
verb transitiu Desadornar.