desplaçament

Accessory
Etimologia: de desplaçar
Body
  masculí
  1. Acció de desplaçar o de desplaçar-se;
  2. l’efecte.
 1. construcció naval Pes de l’aigua desplaçada per un vaixell.
 2. electricitat En el si d’un camp elèctric, magnitud vectorial igual al producte del camp per la permitivitat del medi. És anomenat també densitat de flux elèctric o inducció elèctrica.
 3. electricitat Tipus de corrent elèctric que té lloc en un material, conductor o aïllant, quan hom hi aplica un camp elèctric variable en el temps.
 4. psicologia Mecanisme inconscient que fa que una càrrega afectiva (emoció, pulsió, etc.) passi del seu objecte real a un element substitutiu.
 5. química inorgànica
  1. Reacció en la qual un element s’uneix a un compost amb alliberament d’un dels elements del compost.
  2. Substitució.
 6. desplaçament cap al vermell astrofísica Desplaçament cap a longituds d’ona més grans que experimenten les ratlles de l’espectre d’un objecte estel·lar com a conseqüència del moviment d’allunyament d’aquest respecte al receptor o de l’existència de camps gravitacionals intensos.