detectar

Accessory
Etimologia: calc del llatinisme angl. to detect, íd., del ll. detectus, -a, -um, participi de detegĕre ‘descobrir’, der. de tegĕre ‘cobrir’
Body
    verb transitiu
    1. Descobrir (la presència d’alguna cosa) mitjançant un procediment físic.
    2. per extensió Descobrir a través d’indicis. Detectar un estat d’opinió.
  1. radiotècnia i tàctica Efectuar una detecció.