detestable

Accessory
Etimologia: del ll. detestabĭlis, íd. 1a font: 1487
Body
    adjectiu
  1. Digne d’ésser detestat. Aduladors detestables. La traïció és detestable.
  2. Extremament dolent. Un gust, un estil, detestables.