dialectologia

Accessory
Partició sil·làbica: di_a_lec_to_lo_gi_a
Etimologia: de dialecte i -logia 1a font: 1913
Body
femení lingüística Estudi científic dels dialectes.