diatriba

Accessory
Partició sil·làbica: di_a_tri_ba
Etimologia: del fr. diatribe, del ll. diatrĭba, i aquest, del gr. diatribḗ ‘entreteniment, discussió filosòfica’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. Crítica virulenta.
  2. filosofia i literatura Discurs o escrit que implica una agressió contra persones o institucions.