diferència

Accessory
Partició sil·làbica: di_fe_rèn_ci_a
Etimologia: del ll. differentia, íd. 1a font: s. XIII
Body
  femení
  1. Qualitat de diferent, allò per què una persona o una cosa difereix d’una altra. Haver-hi entre dues coses una gran diferència, moltes diferències. Diferència de grau, de to, de color, d’apreciació, d’opinió, de gust.
  2. a diferència de locució prepositiva Al contrari de, en contraposició a.
  3. diferència específica (o simplement diferència) lògica Qualitat o conjunt de notes que, en la definició d’un concepte, el distingeixen dels altres conceptes corresponents al mateix gènere.
  4. fer diferències Donar tractaments desiguals subjectivament a diverses persones o a diverses coses.
 1. Desacord, dissensió, causa de dissensió, matèria de controvèrsia. Entre ell i jo hi ha fortes diferències.
 2. comerç i mercat En el mercat d’efectes públics a terme, diferència que hi ha entre el preu a l’hora de la transacció i el preu a l’hora de la liquidació.
 3. matemàtiques
  1. Magnitud o quantitat en què una magnitud o una quantitat difereix d’una altra de la mateixa natura.
  2. Entre dos conjunts, A i B, subconjunt d’elements de l’un que no pertanyen a l’altre, A-B.
 4. plural música Composició amb variacions sobre un tema litúrgic o folklòric, per a orgue, per a clavecí o per a viola de mà.
 5. diferència de potencial [abreviatura d. d. p.] electricitat Tensió.
 6. partir la diferència dret Cedir cadascun dels litigants una part semblant de la quantitat que reclamen per tal que ni l’un ni l’altre no resultin gaire perjudicats.