diploma

Accessory
Etimologia: del ll. dĭplōma, -ātis ‘document oficial’, i aquest, del gr. díplōma ‘tauleta o plana de paper doblegada en dues’, der. de diplóō ‘doblegar’, i aquest, de diploũs ‘doble’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. diplomàtica Document solemne emanat d’una cancelleria imperial o reial o d’una d’eclesiàstica.
  2. Escrit o acta que expedeix una universitat, una facultat, una escola, una societat literària, etc., conferint un títol, un grau, una prerrogativa, un premi, etc.