discutir

Accessory
Etimologia: del ll. discutĕre ‘esberlar, xafar, dissipar, separar’ 1a font: 1344, Ord. P. III
Body
    verb
  1. transitiu Examinar en detall una qüestió, raonar-hi presentant consideracions favorables i adverses a fi d’arribar a una conclusió. Discutir un text, un problema, un mot. Discutir l’oportunitat de fer quelcom.
  2. intransitiu Entre persones de divers parer o diversa opinió, bescanviar arguments sobre una qüestió, un assumpte. Discutirem sobre política. Els va trobar discutint acaloradament.
  3. transitiu Manifestar una opinió contrària a allò que diu o que ordena algú, posar en dubte. Sempre discuteix el diagnòstic del metge.