distància

Accessory
Partició sil·làbica: dis_tàn_ci_a
Etimologia: del ll. distantia, íd. 1a font: 1575, DPou.
Body
  femení
  1. Interval de lloc o de temps que hi ha entre dues coses. La distància de Sils a Riudarenes és d’uns tres quilòmetres. A quina distància som de la mar? A tants de segles de distància és molt difícil d’entendre-ho bé.
  2. esports Longitud d’una cursa.
  3. esports En la boxa, espai entre els combatents, que és determinant de la tècnica emprada tant en defensa com en atac.
  4. a distància Lluny o de lluny estant. Has de mirar els quadres a distància.
  5. tenir (o mantenir) a distància Impedir d’acostar-se.
  6. tenir (o mantenir) a distància figuradament No permetre, algú, a algú altre que s’hi familiaritzi.
 1. figuradament Allunyament afectiu, ideològic, etc. La distància cada cop més gran que hi ha entre nosaltres és deguda al teu silenci.
 2. figuradament
  1. Diferència de rang, valor, etc., entre persones o coses. D’ell al seu germà hi ha una gran distància.
  2. sociologia Separació que hom manté, especialment amb el comportament, amb relació a una persona, un grup o un estrat social en consideració de la diferència de grau o condició social existent.
  3. sociologia Disparitat de condició social, de grau, de funció.
  4. guardar (o mantenir) les distàncies Evitar la familiaritat o el contacte excessiu amb algú altre, especialment amb una persona de rang diferent.
 3. astronomia
  1. distància aparent (de dos astres) Angle determinat per les dues visuals que passen pel punt d’observació i cadascun dels astres considerats.
  2. distància polar (d’un astre) Distància angular entre el pol (boreal o austral) de l’esfera celeste i un astre, mesurada sobre el cercle horari d’aquest.
  3. distància zenital (d’un astre) Angle determinat per la visual que passa pel punt d’observació i per l’astre considerat i la vertical del lloc d’observació.