distant

Accessory
Etimologia: del ll. distans, -ntis, participi pres. del ll. distare ‘estar allunyat’
Body
    adjectiu
  1. Que dista més o menys. És gaire distant, aquest poble? Són molt distants d’edat.
  2. Fred, reservat. Una actitud distant.