diumenge

Accessory
Partició sil·làbica: diu_men_ge
Etimologia: del ll. die(s) domĭnīcus ‘dia dominical, del Senyor’ 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
    masculí
  1. [abreviatura dg.] Setè dia de la setmana, o primer, en el còmput antic i cristià.
  2. cristianisme i litúrgia
    1. Festa setmanal principal entre els cristians, el nom de la qual prové de dies dominica o dia del Senyor, per tal com hi tingué lloc la resurrecció.
    2. diumenge de Pasqua (o de Resurrecció) Pasqua.
    3. diumenge de Rams (o de Passió) Diumenge abans de Pasqua en què es commemora, com a inici de la Setmana Santa, l’entrada de Jesús a Jerusalem.