divergència

Accessory
Partició sil·làbica: di_ver_gèn_ci_a
Etimologia: del ll. td. divergentia, íd.
Body
  femení
  1. Acció de divergir;
  2. l’efecte.
 1. Qualitat de divergent.
 2. botànica En fil·lotaxi, angle que formen els plans medials de dues fulles consecutives.
 3. lingüística Fenomen pel qual dues llengües que tenen un origen comú han evolucionat fins a presentar estructures diferents.
 4. matemàtiques
  1. Qualitat de no convergent.
  2. Operador diferencial que indica la suma de les taxes de variació de les diverses components d’una funció vectorial en les direccions de l’espai.
 5. meteorologia Moviment de l’aire dins una regió limitada quan s’allunya del centre de la regió.
 6. nucleònica Producció autoalimentada de neutrons en un reactor nuclear, per una reacció en cadena.
 7. divergència evolutiva evolució, evolucionisme Evolució diferencial dels grups d’organismes descendents d’un mateix ancessor, que mena al desenvolupament d’estructures o caràcters diferents, derivats filogenèticament d’un patró comú.