divers
| | diversa

Accessory
Etimologia: del ll. diversus, -a, -um, participi de divertĕre ‘apartar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    adjectiu
    1. De múltiples aspectes; multiforme. Amb fortuna diversa. Una regió diversa.
    2. plural Dit de les coses que presenten cadascuna un caràcter diferent, de les coses de distinta espècie o mena. A l’aparador hi havia objectes diversos. Quantitats diverses.
  1. plural Alguns, diferents, uns quants, un cert nombre de. Ho han contat diverses persones. Ja ho ha fet diverses vegades.