dracma

Accessory
Etimologia: del ll. drachma, i aquest, del gr. drakhmḗ, íd. 1a font: 1460, Roig
Body
    femení
  1. metrologia i farmàcia, indústria farmacèutica Antiga unitat de pes que consta de 3 escrúpols o 72 grans i és equivalent a 1/8 d’unça o sia 3,594 g.
  2. numismàtica
    1. Moneda d’argent, unitat monetària de l’antiga Grècia, que era equivalent a un sis mil·lèsim de talent i la centèsima part d’una mina.
    2. Unitat monetària de la Grècia moderna, de curs legal fins a la seva substitució per l’euro.