| | -ena

Body
Sufix, del llatí -enus, -ena, amb valor d’ordinal o de partitiu. Ex.: cinquè, desena.