e-

Body
Prefix, del llatí ex, que denota l’absència d’un òrgan o d’una funció orgànica. Ex.: ebracteat, emasculació.