E. M.

Body
abreviatura organització militar estat major.