edatisme

Accessory
Etimologia: de edat i -isme
Body
    masculí
  1. sociologia Actitud discriminatòria envers una persona com a conseqüència de la seva edat, especialment en el cas d’una persona d’edat avançada.
  2. medicina Actitud discriminatòria envers un pacient consistent a abstenir-se d’aplicar-li mitjans diagnòstics o terapèutics que li serien beneficiosos a causa exclusivament de la seva edat avançada.