efectuar

Accessory
Partició sil·làbica: e_fec_tu_ar
Etimologia: del b. ll. effectuare, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
    verb
  1. transitiu Portar a efecte; realitzar. Efectuar un pagament. Efectuar una operació matemàtica.
  2. pronominal Tenir efecte; realitzar-se.