egagròpila

Body
femení ornitologia Regurgitació estomacal que eliminen certs ocells carnívors, com els estrigiformes.