egiptologia

Accessory
Partició sil·làbica: e_gip_to_lo_gi_a
Body
femení història Ciència i estudi de les antiguitats de l’Egipte faraònic.