eix2
| | eixa

Accessory
Partició sil·làbica: eix
Etimologia: del ll. ipse, -a, -um ‘el mateix’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
adjectiu i pronom Aqueix.


Vegeu també:
eix1