eixam

Accessory
Partició sil·làbica: ei_xam
Etimologia: del ll. exāmen, -ĭnis, íd., provinent de *ex-ăg-smen, der. de ex-ag(ĕre) ‘moure enfora’ 1a font: 1490, Tirant
Body
  masculí
  1. apicultura Grup nombrós d’abelles, compost d’una reina, obreres i abegots, que surt d’un rusc per construir una nova colònia.
  2. figuradament Gran munió de persones, animals o coses. Hi havia un eixam de dones. Un eixam de fulles seques.
 1. agricultura Estesa o escampada de llavor que fa el sembrador en tirar-la a terra.
 2. astronomia
  1. eixam de meteors Augment del nombre de meteors observats en el firmament, originat en travessar la Terra un eixam de meteoroides.
  2. eixam de meteoroides Agrupació de meteoroides que tenen òrbites al voltant del Sol molt properes i que, generalment, s’ha originat com a deixant de pols i gas d’un cometa periòdic.