el2

Accessory
Homòfon: al
Etimologia: v. el1
Body
    [pot tenir les formes l’, lo, ’l] pronom
  1. Acusatiu masculí del pronom personal de tercera persona del singular. No el conec. Doneu-nos-el. Portar-los-el.
  2. Predicat nominal en substitució d’un nom determinat. No l’és pas, el metge.  3. Vegeu també:
    el1