electricitat

Accessory
Etimologia: del ll. científic electricĭtas, -ātis, íd.
Body
    femení
  1. electricitat Agent físic, subjecte a la llei de la conservació, que constitueix una de les formes possibles d’energia i al qual són deguts diversos fenòmens molt variats (mecànics, calorífics, químics, lluminosos, etc.).
  2. electricitat Part de la física que estudia l’electricitat.
  3. electricitat animal biologia Bioelectricitat.
  4. electricitat atmosfèrica electricitat Electricitat que té lloc en el sistema terra-atmosfera de manera natural.
  5. electricitat estàtica electricitat Electricitat produïda per càrregues que no es mouen.