embeure

Accessory
Partició sil·làbica: em_beu_re
Etimologia: de beure1 1a font: s. XX, Ruyra
Body
  verb
  1. transitiu Absorbir. La terra arenosa embeu més aigua que l’argilosa.
  2. pronominal Amarar-se. S’embeu en la pròpia suor. Embeure’s d’entusiasme.
  3. pronominal Abstreure’s i dedicar tota l’atenció a una cosa. Des del cim s’embevia en la contemplació del paisatge.
 1. per extensió
  1. transitiu Fer encongir una roba, especialment l’aigua.
  2. pronominal Encongir-se una roba.