enagrir

Accessory
Partició sil·làbica: en_a_grir
Etimologia: de agre2 1a font: s. XIV, Alcoatí
Body
verb transitiu i pronominal Agrir.