enciam

Accessory
Partició sil·làbica: en_ci_am
Etimologia: de encisam 1a font: 1670
Body
    masculí botànica i agricultura
  1. Planta herbàcia anual de la família de les compostes (Lactuca sativa), amb fulles basals grosses, blanes, enteres o dentades. Planta d’horta, n’hi ha moltes varietats, entre les quals es destaquen l’enciam escaroler o enciam francès (varietat capitata) i l’enciam llarg (varietat romana).
  2. enciam bord Planta anual o biennal de la família de les compostes (Lactuca serriola), amb fulles inferiors ovals i les superiors runcinades, que es fa en erms i marges.
  3. enciam boscà Planta anual o biennal de la família de les compostes (Lactuca virosa), de tija robusta, fulles ovals i pinnatífides, que creix en vores de camins i en llocs incultes.
  4. enciam de mar Nom donat a diverses espècies d’ulva (U. lactuca, U. thuretii, etc.), algues verdes marines.