enclític
| | enclítica

Accessory
Etimologia: de enclisi
Body
adjectiu i masculí lingüística Dit d’un clític que s’enllaça amb el mot precedent formant-hi una sola unitat accentual, com en Porta’l aquí.