encomiar

Accessory
Partició sil·làbica: en_co_mi_ar
Etimologia: de encomi 1a font: 1868, DLCo.
Body
verb transitiu Fer un encomi o encomis d’algú o d’alguna cosa.