enregistrar

Accessory
Etimologia: de registre 1a font: 1696, DLac.
Body
  verb transitiu
 1. Inscriure en un registre; registrar.
 2. per extensió
  1. Deixar constància (d’un esdeveniment), prendre’n nota. La història enregistra els grans successos. El diari d’avui enregistra un nou atemptat.
  2. Observar, detectar (una cosa). Aquest any s’han enregistrat més casos de grip.
 3. electrònica, informàtica i música
  1. Fixar i emmagatzemar (dades, sons, imatges, etc.) en un suport material adequat per a conservar-los i reproduir-los a voluntat. Enregistrar una cançó, un concert.
  2. Enregistrar (en un suport) dades, sons, imatges, etc. Disc enregistrat en un concert.
 4. tecnologia Assenyalar, un aparell de mesura les magnituds o quantitats que recull. El termòmetre ha enregistrat una temperatura màxima de 40ºC.